Styrelse

Per Rydberg Ordförande

Maria Jönsson, Kassör

Cecilia Backlund, Ledamot

Lilliann Gilmark , Ledamot

Peter Blyme, Ledamot

Gunilla Bohm, Suppleant

Valberedning: Claes Westling

Revisorer: Mats Jonsson och Anders Hylén.