Om Vadstena Föreläsningsförening

Idag är Föreläsningsföreningen en kulturinstitution, som ger program under både vår-och hösttid.
Viktigt att Vadstena är en levande kulturstad hela året om; inte bara på sommaren!
Därför vill vi inbjuda till nya inspirerande föredrag om olika aktuella och värdefulla ämnen, som kan roa och intressera.
Vadstena Folkhögskola där föreläsningarna hålls, är ett slags centrum och mötesplats för kultur.

Välkomna!
Ordförande Per Rydberg


Föreningen arrangerar åtta föreläsningar på våren och lika många på hösten.

Var? Vadstena Folkhögskolas sal i Tornhuset
När? Tisdag kvällar kl.19.00
Kostnad? Entré 100,- För studerande på Folkhögskolan fritt inträde.

Ämnen som brukar avhandlas är historia, kultur, natur och livsåskådning.

Många intressanta och namnkunniga föreläsare har besökt Vadstena under åren.

Herman Lindqvist har varit en återkommande och mycket populär gäst.
Bosse Bildoktorn har dragit många av den manliga publiken.

Sedan ett urval av några intressanta talare under åren:

Göran Kropp, Lena Einhorn, KG Hammar, Stina Ekblad, Birgitta Ulfsson, Sara Lidman, Lars Gustafsson, Göran Rosenberg, Klas Östergren, Hatte Furuhagen, Magddalena Ribbing, Theodor Kallifatides, Ebba Witt-Brattsträm Niklas Rådström, Leif Zern, Mattias Klum, Bibi Andersson, Kjell Grede, Käbi Laretei, Maria Gripe och många, många fler under åren.

Hur det började:

1898 den 7 oktober bildades föreningen av tre prominenta herrar i Vadstena.
Rudolf Fjetterström, rektor på Läroverket. August Wilhelm Lundberg, kontraktsprost, och överstelöjtnant Kanaris von Wernstedt.

Föreningen bildades ”Till gagn för den kroppsarbetande klassen och särskilt dess yngre medlemmar”. Kanaris var både militär och jordbrukare och föreningens första ordförande. De ansåg att att en förening med folkbildning borde ske i organiserad form och den fick då heta ”Föreningen i Vadstena för anordnande af föreläsningskurser för arbetarklassen”. Man ville att föreläsningarna skulle kombineras med musik.

Som kuriosa bör nämnas att Rudolf Fjetterström fick tillsammans med Livia Billsten åtta barn. Varav dottern Märta Måås Fjetterström 1873-1941 var en mycket känd textilkonstnär. Hennes mattor ses i många kyrkorum och offentliga byggnader.

Biljettpriset 1899 var 10 öre för de vuxna och 5 öre för de små. En arbetarlön var då 2kr/dag. Föreläsningarna hölls på lördagkvällarna kl.19. Detta kan ha varit en önskan att avhålla besökarna från ”sämre” aktiviteter på lördagkvällen.

Under de första året höll man 21 st föreläsningar i Vadstena Allmänna Läroverk. Här är ett axplock av dessa:

  • Kunskap är makt
  • Renlighet som hälsomedel
  • Civilisationens beroende av klimatet
  • Åskan och åskledare
  • Livet i en medeltida stad

Styrelsen konstaterade efter första årets slut att ”Föreläsningarna har varit till nytta för den klass de skulle avse och för andra.”

1912 Flyttas föreläsningarna till Arbetarföreningens hus på Motalagatan. Sedermera biografen Saga.

1923 Hade man en föreläsning om den konstnärliga filmen. Som då var ett nytt medium.
Ett fåtal kom.

1926 Radion blir en konkurrent. Men man konstaterar att ” Någon tydlig tillbakagång
i frekvensen av föreläsningsbesökare ej har skett, trots att radiointresset i Vadstena är i
stark tillväxt.”

1927 Däremot ser man att ” Såsom framhållits i den allmänna diskussionen om radions
inverkan på föreläsningarnas verksamhet torde denna nedgång vara av övergående natur.”
Föreningen har i vardagligt tal kommit att kallas ”Anstalten”. Vilket kan bero på det långa
och krångliga namnet.

Från slutet av 20-talet bytte man lokal till Biografen Regina vid södra delen av Helgeandsgatan. Den kom att användas i i drygt 40 år av föreningen.
Fastigheten revs 1985.

1959 Antalet besökare till föreningen minskar efter att tv ́n blir vanlig i de svenska hemmen.
1960 Fanns det 1000 föreläsningsföreningar i Sverige.
1969 Antalet föreläsningsföreningar minskar kraftigt och är nere i 275.
Vadstena är en av dem.

70-talet är föreningen nedlagd under några år pga hård konkurrens av andra föreningar och av televisonen.

1978 Får föreningen åter ett uppsving. Man har fått kommunala anslag och åter
kommer besökarna. Bo Setterlind, Cyndee Peters och Gunnar Sträng fyllde bänkarna.

Vadstena Föreläsnings förening firade sitt 120 -års jubileum året 2018.


Huvudbild (cropped): Wikimedia – Vadstenafolkhogskola