Höststart

Höstens föreläsningar börjar 29 september!

Se vårt intressanta program!

Välkomna!

OBS!

  • Antalet närvarande vid föreläsning begränsas till 50 personer.
  • Stolar placeras glest. Hänsyn till risk för smittspridning.
  • Entréavgift betalas med swish eller genom att lägga pengar i burk vid ingången. Tag med jämna pengar. Swishnr: 123 629 25 77
  • Ingen kaffeservering och inget efterföljande samkväm.