EXTRA INSATT FÖRELÄSNING 12 November

Kyrkoherde emeritus, Vadstena, Torbjörn Ahlund Berättar om Det heliga Landet – En sargad helighet.

Varmt Välkomna!

Foto: Peter Östergrens

Torbjörn Ahlund (Fotobyline - Peter Östergrens)