Våren 2021

Vi måste tyvärr ställa in hela vårens föreläsningar pga rådande Coronaläget.

Vi planerar för höstens intressanta program.

Välkomna åter!